divendres, 30 de gener de 2009

L’equip de govern d’Albalat dels Sorells presenta els pressupostos de 2009

Noticies Albalat dels Sorells - Per al portaveu del BLOC son uns pressupostos irreals i molt arriscats.
Ahir dijous en sessió ordinària el PP va aprovar en solitari els pressupostos per a l’exercici de 2009 amb unes despeses previstes de 5.138.526,61€ i uns ingressos de 6.125.139,20€.
Cal recordar que l’any 2008 l’equip de govern del PP no va presentar pressupostos i va prorrogar els del 2007.

Per a Nicolau Claramunt, portaveu del BLOC, “son uns pressupostos irreals i molt arriscats ja que basen la meitat dels seus ingressos en 3 partides molt concretes; 1.300.000 € que, segons paraules del Sr Alcalde, Mercadona s’ha compromès a donar a l’Ajuntament, 700.000€ que segons l’equip de govern del PP pagarà Mercadona en 2009 per impostos i llicencies d’obra, i 1.000.000€ per la subhasta de la concessió del clavegueram d’Albalat.”
El portaveu del BLOC continua dient; “d’estes tres partides, que ha pressentat l’equip de govern del PP per a inflar els ingressos, cap d’elles conta amb informes ni documentació que avalen eixes xifres. En quant a la donació de Mercadona, només es te la paraula del Sr. Alcalde. En quant als impostos per llicencies, hem de recordar que mentre el PGOU no estiga aprovat definitivament, Mercadona no podrà demanar les llicencies pertinents per a iniciar les obres, i en este sentit tampoc hi ha informe que avale que en 2009 es puga produir estos fets. Per altra banda, la subhasta de la concessió del clavegueram està subjecta a uns paràmetres marcats per l’equip del PP i sense cap informe tècnic tal i com s’indica al mateix pressupost. “

Nicolau va concloure la seua intervenció al plenari dient que “ s’està caient en l’error de 2007 que ha generat un remanent negatiu de -986.612,59. El Sr Alcalde va dir en alguns mitjans de comunicació que estos pressupostos anaven a ser austers, i la realitat no es eixa ja que les despeses augmenten quasi un milió d’euros respecte el que es va gastar realment al 2007.” També va recordar que “falta per saber els resultats de l’exercici de 2008 que segurament també seran roïns”. “Estos pressupostos el que van a originar es un major endeutament del nostre Ajuntament. I això li ho devem al PP que ha fet una gestió nefasta dels nostres recursos. De totes maneres, el temps donarà o llevarà la raó.”

http://www.valencianoticias.com/noticias/l-equip-de-govern-d-albalat-dels-sorells-presenta-els-pressupostos-de-2009-0